Szanowny Panie Prezydencie,

z niedowierzaniem i smutkiem przyjęliśmy informację o tym, że zdecydował się Pan objąć honorowym patronatem Marsz Równości zorganizowany przez środowisko LGBT.

Nasze zdumienie i oburzenie są tym większe, że podjął Pan tę decyzję po szeregu profanacji i gorszących wydarzeń, do których doszło podczas parad w innych polskich miastach. Obraziły one tysiące chrześcijan i zgorszyły setki dzieci.

W Częstochowie, u stóp Jasnej Góry, słynącej od wieków z cudownego obrazu Czarnej Madonny, uczestnicy parady równości nieśli sprofanowany wizerunek Jasnogórskiej Pani w tęczowej aureoli, wykrzykując m.in. „Jezus Chrystus miał dwóch ojców”.

W Gdańsku sparodiowano katolicką procesję Bożego Ciała, w miejsce monstrancji wstawiając obsceniczny rysunek.

W Warszawie aktywista ruchu LGBT „odprawił tęczową mszę” w towarzystwie „ministranta” z durszlakiem na głowie.

Tego typu akty nie tylko znieważają chronione prawem symbole i przedmioty kultu religijnego, ale są również policzkiem wymierzonym wszystkim tym, którzy szanują polską kulturę i tradycję.

Jesteśmy pewni, że jako katolik i humanista, nie życzyłby Pan sobie powtórzenia tego kulturowego barbarzyństwa w Płocku.

Niestety, udzielenie honorowego patronatu temu przedsięwzięciu jest odczytywane jako przyzwolenie na taką formułę marszu równości, co budzi nasz głęboki sprzeciw.

Poza profanacjami wydarzenia te słyną z przekraczającej granice dobrego smaku estetyki. Na niestosowne widoki związane np. ze stylistyką wykorzystującą motyw genitaliów, stanowiące nieodzowną część większości parad równości, narażone są dzieci i młodzież, których niewinność powinna podlegać szczególnej ochronie. Jako długoletni pedagog i wychowawca wielu roczników płockiej młodzieży, a także ojciec i głowa rodziny z pewnością zrozumie Pan potrzebę obrony najmłodszych.

Szacunek, który żywimy dla osób o innych skłonnościach seksualnych czy tożsamości płciowej i o który apelujemy, nie może oznaczać zgody na epatowanie obscenicznymi obrazami w przestrzeni publicznej, deprawację młodego pokolenia czy afirmację permisywnego modelu seksualności.

Niezgoda na marsz równości wyraża sprzeciw wobec charakteru tej imprezy, a nie osób homoseksualnych i nie ma nic wspólnego z homofobią czy dyskryminacją. Podobne głosy coraz wyraźniej wybrzmiewają zresztą w kręgach samych homoseksualistów, którzy uważają, że ruch LGBT nie reprezentuje ich interesów ani nie odpowiada ich potrzebom.

Z tych dwóch względów – licznych aktów profanacji i deprawacji – nie można porównać formuły parady równości do innych, zupełnie niekontrowersyjnych, manifestacji i wydarzeń, którym dotychczas patronował Pan jako prezydent Płocka.

Dlatego my niżej podpisani – naukowcy, lekarze, psychologowie, opozycjoniści z czasów PRL, artyści, nauczyciele, prawnicy oraz duchowni, osoby o różnych światopoglądach i wyznaniach, apelujemy do Pana o wycofanie honorowego patronatu nad marszem równości.

Płock – Miasto Bohater, w przededniu 99. rocznicy bohaterskiej obrony miasta – zasługuje na to, by jego prezydent obejmował swoim honorowym patronatem inicjatywy szlachetne i roztropne, które nie budzą zastrzeżeń moralnych.

Z wyrazami szacunku

kpt. Katarzyna Rabińska-Nowakowska „Kasia” — żołnierz AK, powstaniec warszawski

dr n. med. Grażyna Przybylska–Wendt — anestezjolog, medyk sądowy, działacz opozycji antykomunistycznej,

lek. med. Anna Kalinowska — psychiatra

lek. med. Łucja Masłowska — pediatra

lek. med. Małgorzata Motyka — radiolog

lek. med. Paweł Kłysiak — psychiatra

lek. med. Romuald Masłowski — internista, kardiolog

lek. med. Mariusz Motyka — chirurg onkolog

lek. med. Piotr Sołdaczewski — psychiatra

ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Graczyk

ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński

ks. dr Jarosław Tomaszewski

ks. kan. Adam Przeradzki

ks. Rafał Krawczyk

ks. Michał Fordubiński

ks. pwd. Sławomir Grzela

dr Grażyna Szumlicka-Rychlik — historyk

dr Małgorzata Szczepkowska — językoznawca

dr Anna Woźniak — ekonomista

dr Adam Matyszewski — teolog

dr Dawid Misiak — pedagog specjalny

mec. Włodzimierz Szafrański — działacz opozycji antykomunistycznej

Jakub Leszek Chmielewski — działacz opozycji antykomunistycznej

Konrad Łykowski — działacz opozycji antykomunistycznej

Krzysztof Nowakowski — działacz opozycji antykomunistycznej

Jacek Słomiński — działacz opozycji antykomunistycznej

Tadeusz Maria Taworski — działacz opozycji antykomunistycznej

Anna Masłowska — psycholog

Wojciech Masłowski — psycholog

Marek Rutkowski — seksuolog

Eugenia Klażyńska — nauczycielka

Danuta Stanuszkiewicz — nauczycielka

Paweł Felczak — nauczyciel

Wiesław Kopeć — nauczyciel

Albert Walczak — nauczyciel

Jan Waćkowski — fotograf

Barbara Misiun — aktorka Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku

Krzysztof Bień — aktor Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku

Piotr Klinger — reżyser

mec. Bartosz Słomiński — prawnik

Wiesława Winiarska — prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

Kazimierz Urbaniak — wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Małgorzata Roman — prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej

Danuta Ilińska — animator diecezjalny Wspólnoty Krwi Chrystusa

Artur Wiśniewski — prezes Fundacji ,,Tak dla Rodziny”

Ewa Zaręba — prezes Stowarzyszenia na rzecz Małżeństwa i Rodziny „Nie ma lekko”